Vzdělávání pedagogů

Jsme akreditovaným zařízením pro DVPP. Nabízíme vzdělávání pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky a školní poradenské pracovníky

Akreditované programy pro DVPP realizujeme jako:

1. otevřené kurzy pro jednotlivce

2. kurzy na objednávku školy pro vzdělávání sborovny

  • Program kurzu modifikujeme dle aktuálních potřeb vaší školy.
  • Cena: dle individuální cenové nabídky. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Zdravé klima třídy úzce souvisí s osobností, dovednostmi a kompetencemi pedagoga.

Nároky na pedagogy se zvyšují zejména v oblastech:

  • stability ve vedení a motivování žáků,
  • vyváženého propojování výchovy a vzdělávání,
  • zvládání zátěžových situací,
  • uplatňování nových metod výuky.

Při dalším vzdělávání pedagogů v akreditovaných programech klademe důraz na rozvoj profesních i osobnostních kompetencí. Naše vzdělávací kurzy přispívají ke komplexnímu programu prevence.

Specializujeme se na témata: práce třídního učitele, komunikace s žáky, vyučujícími a rodiči, vedení třídnických hodin a etické výchovy (včetně metodik).

Mimo vzdělávání pedagogů v akreditovaných kurzech nabízíme:

  • koučování – rozvoj vlastního potenciálu pedagogů a zvyšování profesních i osobnostních kvalit pedagogů
  • školní mediaci – podporu komunikace a řešení sporů mezi stranami v kontextu školy (zejména při obtížných jednáních s rodiči) prostřednictvím nezávislého mediátora
  • besedy pro rodiče – zejména v oblasti výchovy, komunikace, vrstevnických vztahů, prevence rizikového chování, spolupráce se školou

Další služby najdete na webu www.vztahove-poradenstvi.cz.

Přihlaste se na kurz, nebo si napište o nezávaznou nabídku kurzů pro školu