Online dotazníky SOCIOKLIMA jako východisko pro práci se třídou (webinář)

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o.,
Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 13982/2021-4-573
Rozsah: 16 hod.
Kurzovné: 2500 Kč / 105 €
Lektor: Mgr. Milena Mikulková

Termíny

Není-li vypsán termín kurzu, příp. byste rádi udělali hromadnou objednávku, kontaktujte nás.

Anotace

Online dotazníky jsou součástí komplexního programu prevence SOCIOKLIMA. Představují vstupní popis struktury třídy z hlediska chování. Způsobilost pro administraci dotazníku představuje kompetentní přístup pedagoga k motivování žáků, představení smyslu a cíle dotazníkového šetření. Porozumění výstupům vychází z teoretického základu, na němž je metoda SOCIOKLIMA postavena. Absolvování kurzu opravňuje absolventy k práci s detailními výstupy online diagnostiky SOCIOKLIMA, přispívá k porozumění kontextu chování žáků, jejich individuálním potřebám i dynamice skupiny. Obsahem kurzu je předání efektivního modelu prevence i intervence k tvorbě optimálního klimatu třídy.

Prezenční varianta kurzu

Jedná se o webinář – kurz probíhá online.

V prezenční formě je kurz dostupný pod názvem Specifické dovednosti pro práci s metodou SOCIOKLIMA

Napište nám