Online dotazníky SOCIOKLIMA jako východisko pro práci se třídou (webinář)

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 13982/2021-4-573
Rozsah: 16 hod.
Kurzovné: 2500 Kč / 105 €
Lektor: Mgr. Milena Mikulková

Anotace

Online dotazníky jsou součástí komplexního programu prevence SOCIOKLIMA. Představují vstupní popis struktury třídy z hlediska chování. Způsobilost pro administraci dotazníku představuje kompetentní přístup pedagoga k motivování žáků, představení smyslu a cíle dotazníkového šetření. Porozumění výstupům vychází z teoretického základu, na němž je metoda SOCIOKLIMA postavena. Absolvování kurzu opravňuje absolventy k práci s detailními výstupy online diagnostiky SOCIOKLIMA, přispívá k porozumění kontextu chování žáků, jejich individuálním potřebám i dynamice skupiny. Obsahem kurzu je předání efektivního modelu prevence i intervence k tvorbě optimálního klimatu třídy.

Online varianta kurzu

Kurz je dostupný i v prezenční formě pod názvem Specifické dovednosti pro práci s metodou SOCIOKLIMA

Termíny

  • 31. 1. – 1. 2. 2023, vždy od 14.00 hod. (online – webinář)

Přihlaste se na kurz