SOCIOKLIMA

Komplexní program prevence

Program SOCIOKLIMA® je pedagogický nástroj určený pro běžnou praxi ve školách, je nenáročný na čas, místo, administraci i realizaci. Program SOCIOKLIMA® umožňuje porozumět dění ve třídě, projevům chování některých žáků. Poskytuje okamžitou optimální míru informací ve výstupu, který nabízí doporučení a směr další práce jak s jednotlivci, tak s celou třídou.

Termíny kurzů o využití programu SOCIOKLIMA

31. 1. a 1. 2. 2023 proběhne akreditovaný (MŠMT) kurz zaměřený na práci s online dotazníky SOCIOKLIMA a zejména na práci s jejich výstupy. Využíváme možnost akreditovaného webináře a obsahově totožného kurzu s názvem Online dotazníky SOCIOKLIMA jako východisko pro práci se třídou. Po jeho absolvování máte oprávnění pracovat s adresnými výstupy dotazníků.
>>> Přihláška zde <<<.

Další možnost je výcvik s názvem Komplexní využití metody SOCIOKLIMA (Brno – prezenční, 48 hod., akreditováno MŠMT)
v termínu 15.–17. 2. a 1.–3. 3. 2023.

Katalog vzdělávacích programů pro pedagogy

Prohlédněte si náš katalog akreditovaných vzdělávacích programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nabízíme

Online diagnostika třídy

Získejte okamžitě komplexní obraz o třídě. Pomocí online dotazníků zjišťujeme komplexní pohled na strukturu třídy...

Vzdělávání pedagogů

Jsme akreditovaným vzdělávacím pracovištěm MŠMT pro vzdělávání pedagogických pracovníků...

Preventivní programy

Podáváme vám pomocnou ruku, ať už jste rodičem, pedagogem, výchovným poradcem, školním psychologem...