SOCIOKLIMA

Komplexní program prevence

Program SOCIOKLIMA® je pedagogický nástroj určený pro běžnou praxi ve školách, je nenáročný na čas, místo, administraci i realizaci. Program SOCIOKLIMA® umožňuje porozumět dění ve třídě, projevům chování některých žáků. Poskytuje okamžitou optimální míru informací ve výstupu, který nabízí doporučení a směr další práce jak s jednotlivci, tak s celou třídou.

Kurz Online dotazníky SOCIOKLIMA jako východisko pro práci se třídou - webinář

Srdečně vás zveme na webinář Online dotazníky SOCIOKLIMA jako východisko pro práci se třídou, který proběhne 2. a 3. 3. 2022.

Online dotazníky jsou součástí komplexního programu prevence SOCIOKLIMA. Absolvování kurzu opravňuje absolventy k práci s detailními výstupy online diagnostiky SOCIOKLIMA, přispívá k porozumění kontextu chování žáků, jejich individuálním potřebám i dynamice skupiny. Obsahem kurzu je předání efektivního modelu prevence i intervence k tvorbě optimálního klimatu třídy.

Kurz proběhne online formou, před zahájením obdržíte odkaz s přístupem na webinář (prostř. Google Meet).

Nezapomeňte se přihlásit včas!

Katalog vzdělávacích programů pro pedagogy

Prohlédněte si náš katalog akreditovaných vzdělávacích programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nabízíme

Online diagnostika třídy

Získejte okamžitě komplexní obraz o třídě. Pomocí online dotazníků zjišťujeme komplexní pohled na strukturu třídy...

Vzdělávání pedagogů

Jsme akreditovaným vzdělávacím pracovištěm MŠMT pro vzdělávání pedagogických pracovníků...

Preventivní programy

Podáváme vám pomocnou ruku, ať už jste rodičem, pedagogem, výchovným poradcem, školním psychologem...