Dotazníky pro online diagnostiku

Produkt Basic: cena dohodou

Produkt Detail: cena dohodou

Produkt Poradna: cena dohodou

 • odběratelem licence je pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče aj.

Upozorňujeme na povinnost absolvovat proškolení minimálně jedné pověřené osoby v programu akreditovaném MŠMT Expert pro práci s metodou SOCIOKLIMA.

Licence pro moduly Basic i Detail je platná aktuální školní rok (od 1. září do 30. června). K dispozici dostanete všechny dotazníky. Dotazníková šetření můžete v průběhu roku opakovat (retesty).

Preventivní a intervenční programy

Beseda (2 h): 2200 Kč (+ cestovné), nejméně však v rozsahu 4 hodin – pro 2 skupiny

Preventivní programy: dohodou, orientačně: 1000 Kč/h + cestovné

Preventivní a intervenční programy pro žáky 1. stupně ZŠ

 • Rozsah: 4-5 hodin
 • Orientační cena: 1000 Kč/h + cestovné

Krátkodobé preventivní programy pro žáky 2. stupně ZŠ

 • Rozsah: 6-24 hodin dle potřeb školy
  1. práce se třídou 6-12 hodin (1000 Kč/h)
  2. individuální rozhovory s žáky: 2-8 hodin (500 Kč/h)
  3. individuální setkání s rodiči: 1-4 hodiny (500 Kč/h)
  4. konzultace s učiteli: 1-3 hodiny (500 Kč/h)
 • Orientační cena: dle hodinové sazby + cestovné

Dlouhodobé preventivní programy pro žáky 2. stupně ZŠ

Orientační cena: Zpravidla vypracujeme na základě smlouvy cenovou nabídku, která je přizpůsobena požadavkům školy a vychází z tvorby optimální skladby a harmonogramu programu.

 • práce se třídou: 1000 Kč/h
 • konzultace: 500 Kč/h
 • + cestovní náklady

Preventivní a intervenční programy pro studenty středních škol

Orientační cena: Zpravidla vypracujeme na základě smlouvy cenovou nabídku, která je přizpůsobena požadavkům školy a vychází z tvorby optimální skladby a harmonogramu programu.

 • práce se třídou: 1000 Kč/h
 • konzultace: 500 Kč/h
 • + cestovní náklady
Kurzy pro pedagogy

A: Zvyšování kompetencí pedagogů

B: Diagnostika školních tříd

C: Práce se třídou (témata třídnických hodin, prevence)

D: Komunikace ve škole

E: Práce s dětmi s ohrožením v kontextu školy

ZAREGISTRUJTE ZDARMA SVOU ŠKOLU. POTÉ SE PŘIHLASTE A OBJEDNEJTE VYBRANÝ PRODUKT.

Pouze vyplníte IČ, údaje o škole se automaticky načtou a zbývá jen zvolit rozsah licence – vše pouhým kliknutím. A je to!