Kolegiální podpora pedagogů

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o.,
Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 21084/2021-4-756
Rozsah: 8 hod.
Kurzovné: 1200 Kč
Lektor: Mgr. Milena Mikulková

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Není-li vypsán termín kurzu, příp. byste rádi udělali hromadnou objednávku, kontaktujte nás.

Anotace

Vztahy mezi pedagogy, mezi vedením školy a učiteli, mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky významně ovlivňuje klima školy. Každý učitel potřebuje být kolegy respektován. Tento respekt se pak promítá i do vztahu žáků k učitelům. Je-li v zájmu školy ozdravit vztahy mezi žáky, je vhodné podpořit tuto snahu péčí o vztahy mezi učiteli.

Vzdělávací cíl

Účastníci semináře se seznámí se základními principy fungování sociálních skupin. Porozumí souvislostem kolegiálních vztahů v kontextu práce s žáky. Naučí se vyjadřovat podporu, vlastní postoje, konstruktivním a kultivovaným způsobem vyjadřovat nesouhlas a odlišné názory. Budou schopni vyjednat, dohodnout se a srozumitelnou formou uplatňovat jednotný postup v zájmu posílení pozitivní komunikace uvnitř školy (firemní komunikace). Aplikací v každodenním kontaktu s žáky se zvýší jejich pocit bezpečí, jistoty a zlepší se atmosféra výuky a vrstevnických vztahů.

Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků.

Napište nám