O nás

Autorka programu SOCIOKLIMA

Autorkou programu SOCIOKLIMA a zakladatelkou a majitelkou společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o. je Mgr. Milena Mikulková (*1963).

Jako sociální pedagog s poradenskou praxí, lektorka a mediátorka realizuje preventivní a intervenční programy.

Dále vede organizaci Espediente, z.s. (www.espediente.cz), která se zabývá prací s rodinami a v rámci komplexní péče propojuje oblast rodiny a školy.

Milena Mikulková

Jak SOCIOKLIMA pomáhá

Poskytujeme komplexní program prevence. Stavíme jej ve spolupráci s vámi na čtyřech osvědčených pilířích:

Koučování – rozvoj vlastního potenciálu pedagogů a zvyšování profesních i osobnostních kvalit pedagogů

Školní mediace – podporu komunikace a řešení sporů mezi stranami v kontextu školy (zejména při obtížných jednáních s rodiči) prostřednictvím nezávislého mediátora

Besedy pro rodiče – zejména z oblasti výchovy, komunikace, vrstevnických vztahů, prevence rizikového chování, spolupráce se školou

Individuální konzultace pro rodiče – zejména z oblasti výchovy, komunikace, řešení kázeňských problémů, potíží dítěte se začleněním do vrstevnického kolektivu, vrstevnických vztahů, prevence rizikového chování, spolupráce se školou aj.

Komu SOCIOKLIMA pomáhá

 • Program SOCIOKLIMA je určen žákům základních škol a studentům středních škol.
 • Pedagogům slouží SOCIOKLIMA jako praktický nástroj pro zjišťování sociálního klimatu ve třídě. Pomáhá jim odhalovat výskyt a příčiny rizikového chování a nastavit optimální podmínky pro výuku.
 • Odborným pracovníkům pomáhá jako nástroj prevence rizikového chování.
 • Všem – soustředit se ve školách na výuku místo káznění.

Odborná východiska

Program SOCIOKLIMA vychází z přístupu individuální psychologie představované A. Adlerem a R. Dreikursem. Jeho nosnou myšlenkou je základní potřeba člověka být potvrzeným a hodnotným členem společenství, ve kterém žije, učí se a poznává. Takovým společenstvím je rodina, zájmové sdružení, parta a stejně tak i školní třída.

Akreditace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Odborný tým programu SOCIOKLIMA a konzultanti

 • Mgr. Lenka Rašticová – garant programu, školní psycholožka
 • PhDr. Magdalena Frouzová – individuální supervize
 • YESMARK – programování a kódování
 • Marta Matus – ilustrátorka
 • Ing. Jiří Mikulka – správa programu

Odborní konzultanti a supervize

 • doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. – odborný konzultant pro vědu a výzkum
 • Mgr. Robert Zůvala, Mgr. Silvie Bělašková – zpracování a analýza dat
 • PhDr. Magdalena Frouzová – individuální supervize

Členové projektového týmu

 • Ing. Jakub Ludwig – programování a kódování
 • Olga Pazerini – výtvarnice
 • Mgr. Lenka Rašticová – psycholog