Preventivní programy

Podáváme vám pomocnou ruku, ať už jste rodičem, pedagogem, výchovným poradcem, školním psychologem nebo jiným odborným pracovníkem ve školství.
Jsme zde pro vás při řešení obtížných situaci souvisejících se školou.


Projevily se ve třídě tendence k rozvoji nežádoucích forem chování, resp. k rizikovému chování? Objevilo se záškoláctví, šikana, agrese, odmítání či lhostejnost? Objevují se tyto rysy i ve výsledcích online diagnostiky mapující strukturu třídy podle chování?

Závěry on-line diagnostiky využijeme pro důkladnější analýzu a připravíme konkrétní preventivní nebo intervenční program pro danou třídu. Ve spolupráci se školou realizujeme program zaměřený cíleně na problematické oblasti.

Připravíme pro třídu i jednotlivce program specifické prevence. Intervenční program přizpůsobíme individuálním potřebám třídy či jednotlivců. Tématicky se zaměříme na problematické oblasti.