Komplexní využití metody SOCIOKLIMA

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: podáno k akreditaci
Rozsah: 48 hod.
Kurzovné: 16 200 Kč / 660 €
Lektor: Mgr. Milena Mikulková

Obsah kurzu

 1. den:
  • Seznámení s metodou SOCIOKLIMA
  • Technické zajištění programu SOCIOKLIMA / praktické cvičení
  • Teoretická východiska a ukotvení programu SOCIOKLIMA
  • Vytvoření zkušební třídy – praktické cvičení
  • Úvodní část práce s dotazníky SOCIOKLIMA
  • Práce s dotazníky SOCIOKLIMA: PRVNÍ KROK – učitelé
 2. den
  • Práce s dotazníky SOCIOKLIMA: PRVNÍ KROK – žáci
  • Práce s dotazníky SOCIOKLIMA – SOKL JUNIOR
  • Práce s dotazníky: SOKL
  • Seznámení s výstupy dotazníku SOKL
 3. den:
  • Práce s dotazníky: U NÁS VE TŘÍDĚ
  • Práce s interpretací výstupů
  • Rozhovory s využitím výstupů
 4. den:
  • Praktická cvičení
  • Praktické zkušenosti s využitím metody SOCIOKLIMA ve škole
 5. den:
  • Práce se třídou
 6. den
  • SOCIOKLIMA – komplexní program prevence – praktická cvičení

Termíny

 • 15.–17. 2. a 1.–3. 3. 2023, Brno (prezenční kurz)

Přihlaste se na kurz