Řešení nekázně žáků

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 22388/2017-1-975
Rozsah: 8 hod.
Kurzovné: 980 Kč
Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Fojtáchová

Motto: „Nekázeň žáků se ve škole šíří tou měrou, jakou se žákům vyplácí.“ (R. Dreikurs)

Anotace

Otázka kázně (nejen ve škole) je především otázkou mravní výchovy. Promítají se do ní vlastnosti jako je respekt, úcta, zodpovědnost, pokora, smysl pro povinnost, umění čekat, umění podřídit se, ale i laskavost a smysl pro spravedlnost. O kázni se kdysi kdosi vyjádřil následovně: „Umím si poručit a pak se i poslechnout“. Pravidla přinášejí v životě pocit bezpečí, usnadnění orientace, předvídatelnost, ale i řád a strukturování času. Hledání modelů a účinných prostředků výchovy ke kázni a sebekázni vychází ze znalostí potřeb, porozumění situaci a cíli chování žáků s aplikací a přenosem do běžného každodenního života.

Vzdělávací cíl

Posílení kompetencí pedagogů při řešení nekázně. Účastníci se seznámí se základními potřebami a jejich náhradním uspokojováním dle teorie A. Adlera a R. Dreikurse. Získají základní vhled do problematiky komplementarity v interakci stran. Lépe porozumí vlastním potřebám, reakcím a přístupům při řešení nekázně žáků. Budou umět vyhodnotit problematickou situaci a zaměřit se na volbu optimální strategie řešení nekázně. Naučí se používat na základní úrovni optimální přístupy dle jednotlivých nesprávných cílů chování. Získají větší jistotu při volbě efektivních kázeňských prostředků s ohledem na potřebu podpory i limitů

Termíny

  • Termíny pro vás připravujeme

Přihlaste se na kurz

  • Přihláška pro jednotlivce: Termín kurzu v současné chvíli připravujeme. Máte-li o kurz vážný zájem, kontaktujte nás
  • Hromadná objednávka kurzu pro školu: kontaktujte nás