Mapování proinkluzivního sociálního prostředí školy metodou SOCIOKLIMA

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 22388/2017-1-975
Rozsah: 8 hod.
Kurzovné: 980 Kč
Lektor: Mgr. Milena Mikulková

Anotace

Inkluze je proces přirozeného soužití lidí. Představuje nejen změny v didaktice, v přístupu pedagogů, v rozšíření portfolia jejich učebních metod, ale zejména v proměně sociálního prostředí. Přijímat odlišnost, nejen ji akceptovat. Využívat odlišnost jako možnost rozvoje, nikoli jako něco, na co je potřeba brát ohled a tolerovat ji. Podle čeho lze zjistit, že žáci (i učitelé) jsou připraveni a, zvládají proces inkluze? Do jaké míry jsou naplňovány základní podmínky sociálního začlenění? Prostřednictvím metody SOCIOKLIMA lze zjistit, jaká je míra proinkluzivního sociálního prostředí tříd a škol. Vzdělávací program představuje využití metody SOCIOKLIMA v tématu inkluze. Zejména v oblasti mapování míry sociálního začlenění žáků jednotlivců (všech) i těch, kteří se nově zapojí do hlavního proudu vzdělávání. V čem jim inkluze prospěla a v čem naopak ublížila? Metoda SOCIOKLIMA umožní prostřednictvím online diagnostiky sledovat proces inkluze v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, přináší adresná zjištění a doporučení.

Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávacího programu je vybavit účastníky vhledem do problematiky měření míry sociálního začlenění žáků v procesu inkluze. Účastníci se seznámí s nástroji diagnostiky SOCOKLIMA, které lze využívat k měření průběhu procesu inkluze v rozsahu třídy jako sociální skupiny a žáků jednotlivců. Účastníci se budou orientovat v základních oblastech vytváření programů podpory inkluze z hlediska sociálního prostředí a postojů.

Využijte naplno možnosti komplexní metody prevence rizikového chování a staňte se experty v práci s metodou SOCIOKLIMA.

Termíny

  • termíny pro vás připravujeme

Přihlaste se na kurz

  • Přihláška pro jednotlivce: Termín kurzu v současné chvíli připravujeme. Máte-li o kurz vážný zájem, kontaktujte nás.
  • Hromadná objednávka kurzu pro školu: kontaktujte nás