Metoda SOCIOKLIMA – nástroj včasné detekce šikanování učitelů ze strany žáků

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 22388/2017-1-975
Rozsah: 8 hod.
Kurzovné: 980 Kč
Lektor: Mgr. Milena Mikulková

Anotace

SOCIOKLIMA je pedagogický nástroj, který využívá online přístup k mapování vztahů ve třídě, k mapování tendencí vývoje třídy, k šetření výskytu rizikového chování aj. Učitelům umožňuje nejen zorientovat se v aktuální situaci ve třídě, ale vzhledem ke konkrétním zjištěním přispěje k nastavení priorit ve vedení třídy.

Vzdělávací cíl

Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků. Účastníci se budou orientovat v možnostech mapování situace ve třídě, včetně základní verze metody SOCIOKLIMA. Prostřednictvím základních výstupů budou schopni rozpoznat tendence třídy, vliv a kontext na nastavování skupinových norem, definovat potřeby skupiny a přítomnost rizikových faktorů. Naučí se pojmenovat a definovat cíl a obsah práce se třídou.

Termíny

  • Termíny pro vás připravujeme

Přihlaste se na kurz

  • Přihláška pro jednotlivce: Termín kurzu v současné chvíli připravujeme. Máte-li o kurz vážný zájem, kontaktujte nás
  • Hromadná objednávka kurzu pro školu: kontaktujte nás