Zapojení rodičů do předškolní přípravy dětí

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 22388/2017-1-975
Rozsah: 16 hod.
Kurzovné: 1800 Kč
Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Fojtáchová

Anotace

Přechod do školy je pro dítě významným mezníkem. V novém prostředí se učí novým sociálním dovednostem, učí se zvládat každodenní povinnosti, ale také začíná období intenzivního tréninku „být mezi lidmi“. Každodenní kontakt s vrstevníky má nezastupitelnou úlohu v socializaci dítěte. To nejdůležitější v předškolní přípravě je angažovanost rodičů. Profesionální péče pedagogů je limitovaná zájmem či nezájmem rodičů. Cílem kurzu je připravit podmínky pro společnou přípravu rodičů s dětmi na školní povinnosti, na pracovní návyky, na posílení sebevědomí dětí a zvýšení stability rodičů a porozumění procesu adaptace na novou životní roli jejich dětí.

Vzdělávací cíl

Účastníci se naučí vytvářet podmínky pro zapojení rodičů v roli partnerů v předškolní přípravě dětí. Budou se orientovat v základních potřebách rodičů a dětí v adaptačním procesu přípravy na školu. Seznámí se s metodikou vedení rodičovských skupin. Prakticky si ověří metody práce s rodiči dle vybraných témat programu.

Termíny

  • Termíny pro vás připravujeme

Přihlaste se na kurz

  • Přihláška pro jednotlivce: Termín kurzu v současné chvíli připravujeme. Máte-li o kurz vážný zájem, kontaktujte nás
  • Hromadná objednávka kurzu pro školu: kontaktujte nás