Zvládání situací s ohrožujícím chováním dětí v MŠ

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 22388/2017-1-975
Rozsah: 8 hod.
Kurzovné: 980 Kč
Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Fojtáchová

Anotace

Agresivita dětí v kontrastu s bezmocí dospělých vybízí rodičovskou i pedagogickou veřejnost k hledání účinných prostředků a nástrojů podpory zdravého vývoje dětí. Seminář se zaměřuje na souvislosti rodinného prostředí a školy, na podporu jednotného působení rodiny a školy a na porozumění cílům chování dětí, které ubližují sobě nebo druhým, ničí věci, případně demonstrují rezignaci a bezmocnost. Cílem semináře je představit účinné formy pomoci dětem, nabídnout pedagogů i rodičům efektivní přístupy a techniky zvládání obtížných situací.

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je vybavit pedagogy v předškolním vzdělávání jednostmi ke zvládání obtížných situací vyvolané dětmi s autoagresí, v situaci ubližování druhým nebo ničení věcí. Účastníci se orientují v náhradních cílech chování a umí detekovat manifestované potřeby dítěte. Naučí se strategiím a účinným technikám minimalizace nebo kultivace agresivního chování dětí. Získají náhled na komunikaci a spolupráci s rodiči, včetně nástroj ke vzájemné spolupráci v zájmu dítěte.

Termíny

  • Termíny pro vás připravujeme

Přihlaste se na kurz

  • Přihláška pro jednotlivce: Termín kurzu v současné chvíli připravujeme. Máte-li o kurz vážný zájem, kontaktujte nás
  • Hromadná objednávka kurzu pro školu: kontaktujte nás