+420 605 011 336 info@socioklima.eu

Online dotazníky SOCIOKLIMA jako východisko pro práci se třídou (webinář)

Online dotazníky jsou součástí komplexního programu prevence SOCIOKLIMA. Představují vstupní popis struktury třídy z hlediska chování. Způsobilost pro administraci dotazníku představuje kompetentní přístup pedagoga k motivování žáků, představení smyslu a cíle dotazníkového šetření. Porozumění výstupům vychází z teoretického základu, na němž je metoda SOCIOKLIMA postavena. Absolvování kurzu opravňuje absolventy k práci s detailními výstupy online diagnostiky SOCIOKLIMA, přispívá k porozumění kontextu chování žáků, jejich individuálním potřebám i dynamice skupiny. Obsahem kurzu je předání efektivního modelu prevence i intervence k tvorbě optimálního klimatu třídy.

Více o kurzu

Událost je ukončena.

Datum

11. - 12. 1. 2024
Proběhlo

Čas

09:00 - 18:00

Cena

2 500 Kč

Více info

Přihláška

Umístění

On-line

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, SMS).
 5. Storno poplatky:
  • 8 a více dnů před začátkem kurzu – 0 % (kurzovné se vrací v plné výši)
  • 7–3 dny před termínem konání – 50 % kurzovného
  • 2–0 dnů před termínem konání – 100 % kurzovného
  • Ve výjimečných případech lze zajistit náhradu za přihlášeného účastníka (bez možnosti využití dotovaného kurzovného).
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o.,
Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 13982/2021-4-573
Rozsah: 16 hod.
Kurzovné: 2500 Kč / 105 €
Lektor: Mgr. Milena Mikulková

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Není-li vypsán termín kurzu, příp. byste rádi udělali hromadnou objednávku, kontaktujte nás.

Anotace

Online dotazníky jsou součástí komplexního programu prevence SOCIOKLIMA. Představují vstupní popis struktury třídy z hlediska chování. Způsobilost pro administraci dotazníku představuje kompetentní přístup pedagoga k motivování žáků, představení smyslu a cíle dotazníkového šetření. Porozumění výstupům vychází z teoretického základu, na němž je metoda SOCIOKLIMA postavena. Absolvování kurzu opravňuje absolventy k práci s detailními výstupy online diagnostiky SOCIOKLIMA, přispívá k porozumění kontextu chování žáků, jejich individuálním potřebám i dynamice skupiny. Obsahem kurzu je předání efektivního modelu prevence i intervence k tvorbě optimálního klimatu třídy.

Prezenční varianta kurzu

Jedná se o webinář – kurz probíhá online.

V prezenční formě je kurz dostupný pod názvem Specifické dovednosti pro práci s metodou SOCIOKLIMA

Napište nám

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.