Pořadatel: Mgr. Milena Mikulková, Louka 112, 696 76 Louka nad Veličkou
Akreditace zařízení pro DVPP: č. j. MSMT 28 833/2012-25
Rozsah: 5 hod
Kurzovné: 650 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Vzdělávací program přináší řadu praktických ukázek práce s žáky, jejichž chování je obtěžující jak pro vrstevnickou skupinu, tak pro učitele. Ukazuje možnosti, jak nežádoucímu chování předcházet i jak ho efektivně zvládat, jak skloubit podporu a limity. Porozumění nesprávným cílům chování umožňuje šetřit síly učitelů na správném místě tím, že dokážou zvolit optimální přístup a způsob zacházení s potřebami jednotlivých žáků, srozumitelným způsobem vyjadřovat podporu a limity, aniž by k tomu museli vynakládat nadměrné úsilí – přestat učit a věnovat se výchově.

Obsah programu:

 1. blok: Děti, které zlobí, jsou děti nejisté
  • základní pojmy (A. Adler, R. Dreikurs) – potřeba náležet a její vývoj
  • čtyři nesprávné cíle chování
  • dešifrování cílů chování
  • komplementarita cílů chování (učitel+ žák, žák + žák)
 2. blok: Jak předcházet a jak zajistit potřebu náležet správným způsobem
  • jádrová přesvědčení, očekávání, vnitřní mapy
  • sankce, tresty, logické důsledky
  • aktivní naslouchání
  • dodávání odvahy
  • já sdělení
  • jak vyjadřovat zájem + respekt + důslednost

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.