SOCIOKLIMA

Komplexní program prevence

Program SOCIOKLIMA® je pedagogický nástroj určený pro běžnou praxi ve školách, je nenáročný na čas, místo, administraci i realizaci. Program SOCIOKLIMA® umožňuje porozumět dění ve třídě, projevům chování některých žáků. Poskytuje okamžitou optimální míru informací ve výstupu, který nabízí doporučení a směr další práce jak s jednotlivci, tak s celou třídou.

Termíny kurzů o využití programu SOCIOKLIMA

11.–12. 10. 2023, Olomouc | Specifické dovednosti pro práci s metodou SOCIOKLIMA
Podle počtu přihlášených případně online verze Online dotazníky Socioklima jako východisko pro práci se třídou.

9.–10. 11. a 8.–10. 11. 2023, Olomouc | Komplexní využití metody SOCIOKLIMA

Katalog vzdělávacích programů pro pedagogy

Prohlédněte si náš katalog akreditovaných vzdělávacích programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nabízíme

Online diagnostika třídy

Získejte okamžitě komplexní obraz o třídě. Pomocí online dotazníků zjišťujeme komplexní pohled na strukturu třídy...

Vzdělávání pedagogů

Jsme akreditovaným vzdělávacím pracovištěm MŠMT pro vzdělávání pedagogických pracovníků...

Preventivní programy

Podáváme vám pomocnou ruku, ať už jste rodičem, pedagogem, výchovným poradcem, školním psychologem...