O nás

Autorka programu SOCIOKLIMA

Autorkou programu SOCIOKLIMA a zakladateľkou a majiteľkou spoločnosti SOCIOKLIMA, s. r. o. je Mgr. Milena Mikulková (*1963).

Ako sociálny pedagóg s poradenskou praxou, lektorka a mediátorka realizuje preventívne a intervenčné programy.

Ďalej vedie organizáciu ESPEDIENTE, z.s. (www.espediente.cz), ktorá sa zaoberá prácou s rodinami a v rámci komplexnej starostlivosti prepojuje oblasť rodiny a školy.

Milena Mikulková

Ako SOCIOKLIMA pomáha

SOCIOKLIMA je komplexný program prevencie. Je založený na štyroch osvedčených pilieroch:

  • Online diagnostika školských tried
  • Priama práca so žiakmi v preventívnych a intervenčných programoch
  • Vzdelávanie pedagógov v akreditovaných kurzoch
  • Konzultačná a poradenská činnosť pre rodičov a učiteľov

Komu SOCIOKLIMA pomáha

  • Program SOCIOKLIMA je určený žiakom základných škôl a študentom stredných škôl.
  • Pedagógom slúži SOCIOKLIMA ako praktický nástroj pre zisťovanie sociálnej klímy v triede. Pomáha im odhaľovať výskyt a príčiny rizikového správania a nastaviť optimálne podmienky pre výuku.
  • Odborným pracovníkom pomáha ako nástroj prevencie rizikového správania.
  • Všetkým prispieva k bezpečnému prostrediu pre výuku ako pre pedagógov, tak pre žiakov.

Odborné východiská

Program SOCIOKLIMA vychádza z prístupu individuálnej psychológie predstavovanej A. Adlerom a R. Dreikursom. Jeho nosnou myšlienkou je základná potreba človeka byť potvrdeným a hodnotným členom spoločenstva, v ktorom žije, učí sa a poznáva. Takým spoločenstvom je rodina, záujmové združenia, partia a rovnako aj školská trieda.