Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: Podáno k akreditaci MŠMT
Rozsah: 8 hod (á 45 minut)
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Agresivita dětí v kontrastu s bezmocí dospělých vybízí rodičovskou i pedagogickou veřejnost k hledání účinných prostředků a nástrojů podpory zdravého vývoje dětí. Seminář se zaměřuje na souvislosti rodinného prostředí a školy, na podporu jednotného působení rodiny a školy a na porozumění cílům chování dětí, které ubližují sobě nebo druhým, ničí věci, případně demonstrují rezignaci a bezmocnost. Cílem semináře je představit účinné formy pomoci dětem, nabídnout pedagogů i rodičům efektivní přístupy a techniky zvládání obtížných situací.

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je vybavit pedagogy v předškolním vzdělávání jednostmi ke zvládání obtížných situací vyvolané dětmi s autoagresí, v situaci ubližování druhým nebo ničení věcí. Účastníci se orientují v náhradních cílech chování a umí detekovat manifestované potřeby dítěte. Naučí se strategiím a účinným technikám minimalizace nebo kultivace agresivního chování dětí. Získají náhled na komunikaci a spolupráci s rodiči, včetně nástroj ke vzájemné spolupráci v zájmu dítěte.

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.