Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

Číslo akreditace programu: Podáno k akreditaci

Rozsah: 7 hod (á 45 minut)

Kurzovné: 980 Kč/os.

Výstup: osvědčení

Poznámka:

Anotace:

Aktuální situace ve školství vyžaduje zvýšenou odolnost pedagogů. Denně se setkávají s degradací hodnot, absencí poslušnosti a smyslu pro řád. Společnost přispěla k bagatelizaci dvou základních životních korektorů, a to je tabu a limity. Kázeň se učí v rodině nastavováním hranic, prohlubuje se pobytem a zapojením v dalších sociálních skupinách. Kázeň slouží k vytváření bezpečného prostoru pro život a činnost. Očekává se, že vnější limity zpočátku poskytované dospělými, později vrstevníky se stanou zvnitřnělým nástrojem seberegulace každého jedince.
Problematika hodnocení dětí ve výchově se zaměřením na odměny a tresty je velmi diskutovaným tématem dnešní doby. Pro efektivní výchovné působení s cílem rozvoje osobnosti dítěte je důležité orientovat se ve stylech výchovy, problémech, se kterými se vychovávající potýkají, poznat specifika odměn a trestů a naučit se je ve výchově správně aplikovat

Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je vybavit účastníky porozumění procesu vývoje sebekázně, mechanismům seberegulace. Účastníci se naučí využívat logické a přirozené důsledky jako základní nástroj výchovy ke kázni, resp. k sebekázni. Naučí se rozlišovat příslušnost problému. Budu umět volit efektivní metody trénování kázně v kontextu vrstevnické skupiny.

Využijte naplno možnosti komplexní metody prevence rizikového chování a staňte se experty v práci s metodou SOCIOKLIMA.

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.