Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, 101 00 Praha 10
Akreditace zařízení pro DVPP: č. j. MSMT 31 399/2012-25
Rozsah: 7 hod
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

„Když víme proč, najdeme snáze jakékoliv jak“ F.Nietzsche

Jaká je situace ve třídě? Koho mám před sebou? Co svým chováním sleduje? Jak to zjistit? Jak zajistit efektivním způsobem příznivé vyučovací podmínky? Jak efektivně skloubit učení i péči o sebe a o žáky? Mapování situace ve třídě prostřednictvím komplexní online diagnostiky SOCIOKLIMA zahrnuje odpovědi na všechny výše uvedené otázky. Přispěje rovněž ke včasnému zachycení varovných signálů, k definování potřeb třídy jako skupiny,. Zjištění a doporučení usnadní učitelům práci s žáky jak v běžné komunikaci, tak ve výuce nebo třídnických hodinách.

Obsah:

 1. blok: důvody, metody a nástroje mapování situace ve třídě
 2. blok: SOCIOKLIMA a jeho praktické využití
  • praktická ukázka programu SOCIOKLIMA
  • mapování tendencí třídy
  • mapování výskytu sledovaných kategorií chování a sociálních pozic žáků ve třídě – sociometrie
  • mapování výskytu rizikového chování ve třídě – postup práce s online dotazníky
  • ukázky výstupů
 3. blok: ukázka navazujících programů práce se třídou
  • třídnické hodiny
  • preventivní programy
  • zjištění jako podklad pro intervenční program

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.