Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: 16378/2015-1-551
Rozsah: 7 hod
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Rodinné zázemí žáků je pro školu neprobádaným a mnohdy i neproniknutelným světem, do něhož učitel zpravidla nemá přístup. Přesto se vyskytují případy, kdy učitel jako první pozoruje změny v chování dítěte, které mohou ukazovat na závažné problémy ve fungování rodiny. Jak porozumět signálům, které dítě záměrně nebo nezáměrně vysílá? Jak vhodně postupovat? Jak přistupovat k ohroženému dítěti v kontextu školského prostředí?

Vzdělávací cíl

Účastníci se seznámí s ukazateli a projevy ohroženého dítěte, a dále, jak se projektují tato ohrožení do chování dítěte. Praktickým nácvikem posílí svoji kompetenci včasné detekce ohroženého dítěte. V rámci metod a technik zaměřených na prožitek (např. hraní rolí) budou mít účastníci možnost vžít se do role dítěte a rodičů ohroženého dítěte a získat tak náhled na situaci v rodině. Při práci ve skupinách budou sdílet své zkušenosti z praxe,a také budou navrhovat možnosti řešení situace ohroženého dítěte z pohledu školy či školského zařízení.

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.