Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: 16378/2015-1-551
Rozsah: 6 hod
Kurzovné: 650 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Škola je jedním ze základních prostředí dítěte (rodina, škola, volný čas). Žáci však do školy „přinášejí“ svůj příběh z rodinného zázemí. Ne vždy pedagogové mají možnost nahlédnout do života rodiny, přesto s dětmi z dysfunkčních rodin je v každodenním kontaktu. Proto je škola jedním ze základních pilířů multidisipllinární spolupráce. Seminář nabízí ucelený základní pohled na problematiku sociálně právní ochrany dětí v kontextu školního prostředí.

Vzdělávací cíl

Vzdělávací program má za cíl seznámit školní poradenské pracovníky a pedagogy s činností OSPOD, zejména metodiky prevence, výchovné poradce, pedagogy a školní psychology, kteří se dostávají do kontaktu s ohroženým dítětem a jeho rodinou, dysfunkční nebo sociálně znevýhodněnou rodinou.
Vzdělávací program přináší informace o oznamovací povinnosti škol, o činnosti a metodách práce pracovníků SPOD. Účastníci získají názorný vhled do práce s mnoho problémovou rodinou, jejichž dítě bývá žákem školy. Účastníci získají přehled o konání a postupech SPOD v problematice záškoláctví, neplnění rodičovské odpovědnosti.

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.