Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: Podáno k akreditaci MŠMT
Rozsah: 8 hod (á 45 minut)
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Motto: „Nekázeň žáků se ve škole šíří tou měrou, jakou se žákům vyplácí.“ (R. Dreikurs)

Anotace:

Otázka kázně (nejen ve škole) je především otázkou mravní výchovy. Promítají se do ní vlastnosti jako je respekt, úcta, zodpovědnost, pokora, smysl pro povinnost, umění čekat, umění podřídit se, ale i laskavost a smysl pro spravedlnost. O kázni se kdysi kdosi vyjádřil následovně: „Umím si poručit a pak se i poslechnout“. Pravidla přinášejí v životě pocit bezpečí, usnadnění orientace, předvídatelnost, ale i řád a strukturování času. Hledání modelů a účinných prostředků výchovy ke kázni a sebekázni vychází ze znalostí potřeb, porozumění situaci a cíli chování žáků s aplikací a přenosem do běžného každodenního života.

Vzdělávací cíl: Posílení kompetencí pedagogů při řešení nekázně

Účastníci se seznámí se základními potřebami a jejich náhradním uspokojováním dle teorie A. Adlera a R. Dreikurse. Získají základní vhled do problematiky komplementarity v interakci stran. Lépe porozumí vlastním potřebám, reakcím a přístupům při řešení nekázně žáků. Budou umět vyhodnotit problematickou situaci a zaměřit se na volbu optimální strategie řešení nekázně. Naučí se používat na základní úrovni optimální přístupy dle jednotlivých nesprávných cílů chování. Získají větší jistotu při volbě efektivních kázeňských prostředků s ohledem na potřebu podpory i limitů

 Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.