Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: 16378/2015-1-551
Rozsah: 7 hod
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Stále větší nároky na profesi učitele odráží v mnoha ohledech potřebu kumulovat a nahrazovat mnohé další role – role rodiny, ochránců, vzdělavatelů, vychovatelů, vzorů, poradců, vyšetřovatelů bezpočtu dalších. Společenské klima a pozice profese učitele v naší společnosti představuje zvýšené riziko přetížení, vyčerpání až vyhoření. Vzdělávací program Péče o učitele- podmínka úspěšné školy je zaměřený na podporu životní a profesní pohody učitelů. Představuje soubor opatření, které přispívají jak k prevenci, tak ke zvládnutí náročných situací spojeným s výkonem profese učitele. Program je dále zaměřený zejména na svépomoc, posílení osobní zodpovědnosti účastníků – učitelů za vlastní psychickou rovnováhu a stabilitu, techniky směřující k prevenci i k řešení náročných situací spojených s profesí učitele.

Vzdělávací cíl

Účastníci získají konkrétní náměty pro péči o vlastní psychickou pohodu v souvislosti s profesí učitele. Účastníci se budou umět orientovat ve vlastních životních a profesních scénářích a vědomě hledat vlastní zdroje podpory. Naučí se pracovat se schématem jádrových přesvědčení a budou schopni jej aplikovat na běžné situace v profesním i osobním životě.

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.