Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: 16530/2016-1-558
Rozsah: 40 hod
Kurzovné: 7100 Kč/os.
Výstup: osvědčení

pro hromadnou objednávku nás kontaktujte

Anotace:

Výchova dětí je ovlivněna  přístupem dospělých k sobě, k druhým, k řádu světa. Profesionalizace pedagogů v mateřských školách přispívá k vytváření formujícího prostředí pro zdravý vývoj dětí. Cílem kurzu je podpora stability pedagogů v jejich osobnostní složce, v jejich profesní roli tak, aby uměli a mohli zvládat nároky své profese s vizí, s důrazem na spojitosti jejich osobnostně sociálních kompetencí s kompetencemi odbornými.

Vzdělávací cíl

Účastníci budou schopni reflektovat vlastní zdroje osobnostního rozvoje, budou mít přiměřený náhled na příčiny svých nejistot a budou umět s nimi pracovat. Naučí se technikám sebekoučování. Posílí své kompetence a komunikační dovednosti s různými cílovými skupinami – dětmi, rodiči, kolegy. Naučí se efektivním způsobům řešení obtížných situací. Cílem je podpora stability a zdravé sebejistoty jako nástroje pedagoga v předškolním vzdělávání.

Aktuální termíny konání kurzu

Aktuální termíny konání kurzu: 21.11.2016; 1.12.2016; 9.1.2017; 6.2.2017; 6.3.2017 – místo konání Zlín, uzávěrka přihlášek do 10. listopadu 2016

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.