Pořadatel: Mgr. Milena Mikulková, Louka 112, 696 76 Louka nad Veličkou
Akreditace zařízení pro DVPP: č. j. MSMT 28 833/2012-25
Rozsah: 7 hod
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Rodina a škola jsou základním životním prostorem, kde se formuje osobnost dítěte. Výchovný styl a osobnost rodičů vztahy a situace v rodině, vedení a působení učitelů a atmosféra školního prostředí jsou vztažné vzorce, které se promítají do života člověka po celý život. Působení autority a její výchovný styl a vedení prostřednictvím hraní rolí mohou přispět k pochopení chování žáků, porozumění přístupu rodičů. Hlavním cílem je zejména nalezení efektivního přístupu a využití silných stránek každého výchovného stylu a minimalizace negativních dopadů.

Obsah programu:

 1. blok: Mít autoritu nebo být autoritou?
  • atributy autority
  • vývoj postoje a vnitřní mapy
  • rodič jako autorita
  • učitel jako autorita
  • vrstevník jako autorita
  • „nemoci“ autority
 2. blok: Výchovné styly a jejich přenos do školské praxe
  • modelové ukázky výchovných stylů (klady, zápory, důsledky, opatření)
 3. blok: Aplikace poznatků do komunikace s žáky a jeho rodiči
  • potřeby žáků, rodičů, učitelů vyplývajících z výchovných stylů
  • specifika komunikace s rodiči žáků

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.