Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 22388/2017-1-975
Rozsah: 8 hod.
Kurzovné: 980 Kč
Lektor: Mgr. Milena Mikulková

pro hromadnou objednávku nás kontaktujte

Anotace

Je neúcta vůči učitelům ojedinělý jev nebo signalizuje hlubší souvislosti? Jaká je pozice učitele v dnešních školách? Co potřebují učitelé? Co hledají žáci? Metoda SOCIOKLIMA umožňuje zjistit tendenci a názorový profil žáků jak ve vztahu k vrstevníkům, tak ve vztahu k učitelům – autoritám. Na základě zjištění pak předkládá doporučení, jak včas a efektivně pečovat o kvalitu sociálního prostředí školy. Nabízí podklady pro rozhodování vedení školy, směřování profesního rozvoje pedagogů a účinnou pomoc při předcházení nepříznivým situacím ve vztahu mezi žáky a pedagogy. Vzdělávací program představuje využití metody SOCIOKLIMA pro zmapování sociálního prostředí školy s cílem včasné detekce podpůrných a rizikových faktorů žáků ve vztahu k vrstevníkům a ve vztahu k učitelům případně ze strany učitelů k žákům a kolegům. Metoda SOCIOKLIMA a následná opatření vyplývající ze zjištění přispívají k optimalizaci vztahového prostředí školy a minimalizaci nevhodného chování žáků vůči učitelům, případně šikany.

Vzdělávací cíl

Účastníci získají konkrétní dovednosti pro práci s nástroji včasné detekce podpůrných a rizikových faktorů sociálního prostředí třídy a školy. Budou se umět orientovat ve zjištěních a na základě doporučení zvolit strategii efektivní prevence. Seznámí se s metodami, které přispívají k optimalizaci vztahového prostředí školy. Budou motivováni hledat vlastní zdroje osobnostního i profesního rozvoje a podpory.

Termíny

  • 5. 12. 2019, Ostrava (místo bude upřesněno)

 Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu