Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, 101 00 Praha 10
Akreditace zařízení pro DVPP: č. j. MSMT 31 399/2012-25
Rozsah: 7 hod
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Třídní učitel může mít významný vliv na klima třídy a formování vztahů ve třídě. Jak tuto příležitost efektivně využít? Co žáci od svého třídního učitele očekávají? Má nějaké potřeby i třídní učitel? Jak je může naplňovat? V kurzu získáte nejen odpovědi na uvedené otázky, ale budete vybaveni praktickými dovednostmi k optimálnímu zvládání role třídního učitele.

Obsah:

 1. blok: Třídní učitel, žák, třída jako skupina
 2. blok: Práce se třídou
  • Třídní učitel a vedení třídy
  • Třídnické hodiny – jejich program, vedení a nastavení pravidel
  • Individuální práce s žáky
 3. blok: Třídní učitel a spolupráce s vyučujícími
 4. blok: Třídní učitel a rodiče

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.