Pořadatel: Mgr. Milena Mikulková, Louka 112, 696 76 Louka nad Veličkou
Akreditace zařízení pro DVPP: č. j. MSMT 28 833/2012-25
Rozsah: 7 hod
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Zásadní rozměr komunikace určuje vztah. Postoj k dítěti a přesvědčení o něm, jeho možnostech, ale i identifikace vlastních přesvědčení umožní efektivní komunikaci s dítětem v příznivých i obtížných situacích. Naslouchat sdělovanému a sdělovat potřebné optimální formou je komunikační umění, které pomáhá podporovat důležitost, důstojnost a vlastní hodnotu obou stran. Teprve za tohoto předpokladu je možné komunikovat se zájmem a v zájmu obou stran

Obsah programu:

 1. blok: vztah jako východisko komunikace
  • potřeby dětí, fáze psychosociálního vývoje
  • cíle chování a jejich projevy v komunikaci
  • základní principy komunikace
  • pravidla komunikace, komunikační bariéry
 2. blok: postoj, přístup a komunikační dovednosti
  • specifika komunikace s dětmi podle vývojového období, životní situace,
  • motivační typy, komunikační typy
  • aktivní naslouchání – nácvik v modelových situacích
 3. blok: aplikace poznatků do komunikace s žáky – modelové situace
  • specifika komunikace s dětmi v ohrožení
  • alternativní komunikace
  • komunikace s vrstevnickou skupinou
  • obtížné rozhovory

Aktuální termíny konání kurzu

 • Praha (Místo konání: PPP, Francouzská 56, Praha 10) – 21. října 2014, 9:00 – 14:00
 • Olomouc (Místo konání: Počítačová služba, Stupkova 413/1a, Olomouc) – 29. října 2014, 9:00 – 14:00OBSAZENO

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.