Akreditované zařízení pro DVPP: SOCIOKLIMA, s.r.o. č.j. MSMT 31 399/2012-25
Akreditované programy pro DVPP jsou realizovány dvěma způsoby:

  1. jako otevřené kurzy
    Termíny a místa konání jsou uvedeny v kalendáři akcí. Přihláška pro zájemce – jednotlivce je na hlavní straně v sekci Kurzy a semináře. Kurzovné se hradí předem. Účastník získá osvědčení.
  2. na objednávku školy
    Pro vzdělávání sborovny – pedagogů jedné školy (s možností modifikace programu dle aktuálních potřeb školy). Realizace zpravidla v prostorách školy. Cena dohodou. Každý účastník obdrží osvědčení.

Tematické okruhy: