Socioklima je zde pro komplexní podporu vašeho společného výchovného úsilí. Kontakt s rodiči a spolupráce s rodinou je logickým vyústěním námi realizovaných preventivních programů. Naše mnohaleté zkušenosti ukazují, že konstruktivní spolupráce mezi školou a rodinou je možná a rodiči mnohdy vyhledávaná.

Pomáháme škole a rodině ve společném zájmu – kvalitní péči o dítě. Využijete nás jako nezávislého odborníka. Pomůžeme vám nalézt vhodný způsob komunikace a zvládnout dovednost poradenského rozhovoru.

V praxi se nám osvědčilo vedení:

  • netradičních třídních schůzek,
  • tématických besed, které pro vás připravujeme na míru v rozsahu 45-90 min s možností následné diskuze,
  • individuálních konzultací za přítomnosti dítěte, rodiče, třídního učitele a poradenského pracovníka. Konzultace vychází ze zjištění získaných prostřednictvím online diagnostiky, mají zpracovanou metodiku a pravidla a obvykle je vede poradenský pracovník.

Rozvíjejte spolupráci s rodiči s naší pomocí.

Kontaktujte nás!

Vaše jméno (vyžadováno)
Vaše e-mailová adresa (vyžadováno)
Předmět zprávy
Vaše zpráva