Středa, 12 února 2020
 • Specifické dovednosti pro práci s metodou SOCIOKLIMA

  Středa, 12 února 2020 - Čtvrtek, 13 února 2020  
  Městský úřad Kopřivnice, 12, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, Česko

  Máme-li efektivně vynakládat svoji energii v učitelské profesi, je potřeba vědět koho máme před sebou, v jaké situaci se třída i jednotlivci nachází, co potřebují, očekávají nebo hledají. Práce s programem SOCIOKLIMA nabízí kromě stručné základní diagnostiky i podrobná zjištění k pochopení kontextu soužití žáků ve třídě. Absolvování kurzu opravňuje účastníky k expertní práci s výsledky šetření. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Č. J. MŠMT 13578/2018-2-601
  Rozsah: 20 hod.
  Kurzovné: 1800 Kč
  Lektor: Mgr. Milena Mikulková

Čtvrtek, 13 února 2020
 • Specifické dovednosti pro práci s metodou SOCIOKLIMA

  Středa, 12 února 2020 - Čtvrtek, 13 února 2020  
  Městský úřad Kopřivnice, 12, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, Česko

  Máme-li efektivně vynakládat svoji energii v učitelské profesi, je potřeba vědět koho máme před sebou, v jaké situaci se třída i jednotlivci nachází, co potřebují, očekávají nebo hledají. Práce s programem SOCIOKLIMA nabízí kromě stručné základní diagnostiky i podrobná zjištění k pochopení kontextu soužití žáků ve třídě. Absolvování kurzu opravňuje účastníky k expertní práci s výsledky šetření. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Č. J. MŠMT 13578/2018-2-601
  Rozsah: 20 hod.
  Kurzovné: 1800 Kč
  Lektor: Mgr. Milena Mikulková

Středa, 19 února 2020
 • Zapojení rodičů do předškolní přípravy dětí

  Středa, 19 února 2020 - Čtvrtek, 20 února 2020  
  Městský úřad Kopřivnice, 12, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, Česko

  Přechod do školy je pro dítě významným mezníkem. V novém prostředí se učí novým sociálním dovednostem, učí se zvládat každodenní povinnosti, ale také začíná období intenzivního tréninku „být mezi lidmi“. Každodenní kontakt s vrstevníky má nezastupitelnou úlohu v socializaci dítěte. To nejdůležitější v předškolní přípravě je angažovanost rodičů. Profesionální péče pedagogů je limitovaná zájmem či nezájmem rodičů. Cílem kurzu je připravit podmínky pro společnou přípravu rodičů s dětmi na školní povinnosti, na pracovní návyky, na posílení sebevědomí dětí a zvýšení stability rodičů a porozumění procesu adaptace na novou životní roli jejich dětí. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Č. j. MŠMT 22388/2017-1-975  
  Rozsah: 16 hod.
  Kurzovné: 1800 Kč
  Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Fojtáchová

Čtvrtek, 20 února 2020
 • Zapojení rodičů do předškolní přípravy dětí

  Středa, 19 února 2020 - Čtvrtek, 20 února 2020  
  Městský úřad Kopřivnice, 12, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, Česko

  Přechod do školy je pro dítě významným mezníkem. V novém prostředí se učí novým sociálním dovednostem, učí se zvládat každodenní povinnosti, ale také začíná období intenzivního tréninku „být mezi lidmi“. Každodenní kontakt s vrstevníky má nezastupitelnou úlohu v socializaci dítěte. To nejdůležitější v předškolní přípravě je angažovanost rodičů. Profesionální péče pedagogů je limitovaná zájmem či nezájmem rodičů. Cílem kurzu je připravit podmínky pro společnou přípravu rodičů s dětmi na školní povinnosti, na pracovní návyky, na posílení sebevědomí dětí a zvýšení stability rodičů a porozumění procesu adaptace na novou životní roli jejich dětí. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Č. j. MŠMT 22388/2017-1-975  
  Rozsah: 16 hod.
  Kurzovné: 1800 Kč
  Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Fojtáchová