Ve spolupráci s odborníky jsme vyvinuli účinný preventivní program SOCIOKLIMA, který pomáhá pedagogům, odborným pracovníkům i žákům a jejich rodinám obnovovat zdravé klima na základních a středních školách. Efektivně a komplexně.

Porozumění je základem úspěchu

Socioklima pomáhá porozumět dění ve třídě i projevům chování některých žáků.

  • Odhalujeme příčiny problematických vztahů.
  • Ukazujeme vám souvislosti a klíčová řešení.
  • Činíme školu místem, ve kterém se všem dobře dýchá.
  • Přinášíme vám úlevu.