Poděkování

Jménem společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o. děkuji všem zapojeným školám, ředitelům, učitelům i žákům do výzkumu. Se závěry celonárodního výzkumu Vás seznámíme na začátku příštího školního roku. Dílčí výsledky výzkumu týkající se zapojených tříd máte k dispozici už nyní nebo v nejbližších dnech.

Výzkum Socioklima

V měsících duben – červen 2011 probíhá výzkum a ověřování metody SOCIOKLIMA – online mapování vztahů ve třídách. Máte-li zájem se jako škola BEZPLATNĚ zapojit do tohoto výzkumu, kontaktujte nás. Výzkum se týká 5. až 9. tříd ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií (prima až kvarta). Aktualizace k 10.5.2011, čtěte dále…

ZŠ FRYMBURK

Chtěla jsem Vám ještě jednou poděkovat za program pro prevenci rizikového chování na školách. Začali jsme jej využívat, protože děti z naší školy, po přechodu na druhý stupeň, jsou doplněni žáky z jiných malotřídních škol. Tím začínají kolektivní problémy, jelikož dosud zaběhlá skupina lidí je narušena a rozšířena o někoho dalšího.Loni se situace vyhrotila natolik, […]

EU peníze školám i pro SOCIOKLIMA

Po konzultaci s MŠMT je možné využít program SOCIOKLIMA v rámci šablony VII. INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – klíčová aktivita VII/1. prevence rizikového chování. Projekt je možné využít dále na dlouhodobou smluvní spolupráci v oblasti prevence rizikového chování a poskytování poradenských služeb v oblasti terénního výchovného poradenství – pravidelné poradenské dny