Prezentace z příspěvku na 10. konferenci prevence rizikového chování Moravskoslezského kraje 03102017, Malenovice

Děkuji všem účastníkům za velmi příznivé klima pracovního setkání a zde dávám k dispozici prezentaci, kterou jste si vyžádali.

10. KONFERENCE OV 03102017

A pro zájemce poster z výsledků výzkumu – sociální začlenění žáků

ĆAPV OL 092014 POSTER SOCIOKLIMA