Vzdělávání školních a poradenských pracovníků pro expertní práci s metodou SOCIOKLIMA – 2016/2017

Společnost SOCIOKLIMA vyhlašuje podmínky pro zapojení do projektu „Vzdělávání školních a školských poradenských pracovníků pro expertní práci s metodou SOCIOKLIMA“ pro rok 2016 (ESŠPP_2016/01_02). Vzdělávání je určeno pro školní psychology, školní speciální pedagogy, psychology a speciální pedagogy školských zařízení (PPP a SVP).

Ke stažení:

Vnitřní směrnice 01/2016

Podmínky pro zapojení v projektu „Vzdělávání školních a školských poradenských pracovníků pro expertní práci s metodou SOCIOKLIMA“ pro rok 2016 (ESŠPP_2016/01_02) vyhlášeného společností SOCIOKLIMA, s.r.o. se sídlem Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00 (dále jen „poskytovatel“)

I. Základní ustanovení

Projekt „Vzdělávání školních a školských poradenských pracovníků pro expertní práci s metodou SOCIOKLIMA“ pro rok 2016 je financován z rozpočtu společnosti.

 1. Cíle dotovaného projektu: Cílem dotačního programu je rozšíření profesních kompetencí poradenských pracovníků ve školství a oprávnění pro expertní práci s metodou SOCIOKLIMA – práce s online diagnostikou a s výstupy dotazníkových šetření SOCIOKLIMA.
 2. Prioritně podporované aktivity: Podporovanou aktivitou je vzdělávání školních a školských poradenských pracovníků – školních psychologů, školních speciálních pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v PPP a SVP v akreditovaném vzdělávacím programu EXPERT PRO PRÁCI S METODOU SOCIOKLIMA (č.j. MŠMT Č.j. MŠMT-8270/2015-1-342)
 3. Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří školní a školští poradenští pracovníci – školní psychologové, školní speciální pedagogové, psychologové a speciální pedagogové školských zařízení (PPP a SVP).

II. Okruh žadatelů

Příjemci finanční podpory mohou být pouze školy zaměstnávající školního psychologa, školního speciálního pedagoga a školská zařízení zaměstnávající psychologa či speciálního pedagoga (dále jen zařízení).

III. Výše celkové částky určené na dotovaný projekt

Celková částka určená na dotační program je maximálně 100.000 Kč.

IV. Lokalizace dotačního programu

Dotační program je realizován na území České republiky.

V. Pravidla pro poskytování dotací

 1. Minimální a maximální výše dotace na jeden projekt: Jedno zařízení může čerpat finanční prostředky na dotované kurzovné pro jednu osobu ve výši 1300 Kč, nejvíce však pro 3 osob, tj. 3×1300 Kč, celkem tedy 3900 Kč.
 2. Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů: Spoluúčast příjemce dotace je doplatek do plné výše kurzovného ve výši 500 Kč za jednotlivce – účastníka kurzu.
 3. Časový harmonogram realizace projektu: Dotační program je rozdělen do svou etap. První etapa je 2. pololetí šk. roku 2015/2016 a druhá etapa je 1. pololetí šk. roku 2016/2017, nejpozději však do 30.11.2016.
  Dotaci lze použít pouze na úhradu kurzovného účastníka cílové skupiny v konkrétním akreditovaném kurzu akreditovaného vzdělávacího zařízení MŠMT – společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o Praha, v kalendářním roce 2016.
  Poskytovatel zveřejní termín konání kurzu na webových stránkách nejpozději 20 dnů před jeho konáním. Orientačně se jedná o tyto termíny konání kurzu EXPERT PRO PRÁCI S METODOU SOCIOKLIMA:
  První etapa šk. rok 2015/2016:

  • 19.4. 2016 a 2.5.2016 Olomouc

  Druhá etapa šk. rok 2016/2017:

  • 31.8.2016 a 20.9.2016 Brno
  • 5.10.2016 a 25.10.2016 Ostrava
  • 9.10.2016 a 27.10.2016 Praha
  • 8.11.2016 a 28.11.2016 Plzeň

  Finanční výdaje uskutečňované z prostředků dotace lze provést nejpozději do 31. 12. 2016.

 4. Platební podmínky: Snížená částka kurzovného bude příjemci přiznána na základě doručení přihlášky a potvrzení zaměstnavatele o pracovním zařazení účastníka na pozici: školní psycholog nebo speciální pedagog, psycholog nebo speciální pedagog ve školském zařízení.
 5. Uznatelné a neuznatelné výdaje: Dotaci lze použít na tyto výdaje:
  • a) kurzovné účastníka kurzu Expert pro práci s metodou SOCIOKLIMA ve výši 1300 Kč/os
  • b) jakékoliv další výdaje jsou neuznatelné
 6. Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu
  Socioklima, s.r.o.
  Francouzská 55/52
  101 00Praha 10
  IČ 24763683

  Kontaktní osoba:
  Mgr. Milena Mikulková, telefon:+420 605 011 336; email: info@socioklima.eu
  Mgr. Monika Fojtáchová, telefon:+420 606 727 795; email: vzdelavani@socioklima.eu

 7. Způsob a termín vyhlášení dotovaného projektu
  Výzva k zapojení do projektu „Vzdělávání školních a školských poradenských pracovníků pro expertní práci s metodou SOCIOKLIMA“ pro rok 2016 bude zveřejněna na webových stránkách http://www.socioklima.eu/ke-stazeni/ .
 8. Čerpání dotace: Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány na základě prezenční listiny, splnění podmínek účasti v kurzu a uhrazení plné částky kurzovného žadatelem.
 9. Dotace je přísně účelová. Je poskytována na konkrétní projekt – částečné plnění úhrady kurzovného pro cílovou skupinu v předmětném vzdělávacím programu.

VI. Pravidla pro zapojení do projektu

1. Povinné přílohy žádosti
K žádosti je třeba doložit tyto povinné přílohy, které budou ke dni podání žádosti o dotaci platné:

 • Seznam pracovníků vybraných zařízením k účasti na kurz Expert pro práci s metodou SOCIOKLIMA – s uvedením požadovaných údajů:
  Jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, pracovní zařazení, souhlas pracovníka
 • Potvrzení zaměstnavatele o zařazení účastníka vzdělávání na pozici školní psycholog, školní speciální pedagog; psycholog, speciální pedagog ve školském zařízení

2. Přihlášky jsou přijímány průběžně, nejpozději však 5dnů před konáním vyhlášeného termínu
kurzu.
3. Omezení počtu žádostí jedním žadatelem
Každý žadatel smí předložit pouze jednu žádost.

VII. Závěrečná ustanovení

Dotační program pro první etapu dotačního programu ve šk. roce rok 2015/2016 je evidován pod značkou ESŠPP_2016/01/IČ žadatele a pro druhou etapu ve šk. roce 2016/2017 pod značkou ESŠPP_2016/02/IČ žadatele. Tato značka musí být uváděna na přihlášce, daňových dokladech a osvědčení o absolvování kurzu.

0 odpovědí

Zanechat odpověď

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte přispět!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *